חברת הנדסה לייעוץ וליווי מקצועי בתהליכי תכנון, הנדסת תהליך, הכנה לייצור, הרכבה,
אינטגרציה וחקר כשל של מערכות אלקטרוניות משולבות

מראל הנדסה מובילה וחדשנית במתן פתרונות הנדסה איכותיים ובפיתוח טכנולוגיות מזעור בתחום התכנון, העריכה, הייצור, הרכבה, אינטגרציה וחקר כשל של מערכות אלקטרוניות בהתאם לצורכי לקוחותיה ותחת עמידה בתקני עבודה מוגדרים.