תכנון מוצר ראשוני – NPI / Prototype / MVP Planning

חברה המפתחת מוצר, מתרכזת בתחילת הדרך בדרך כלל ברעיון הפונקציונלי שלו. לעיתים קרובות, ההתייחסות הראשונית לדרך המימוש נראית מובנת מאליה, וברוב המקרים הרעיון הראשוני יכול לבוא לידי מימוש בכמה דרכים. המעגל המודפס שמשמש כמצע למעגל האלקטרוני, יכול להיות מיוצר בטכנולוגיות שונות.

היכולת לזהות את השילוב של צרכי המעגל האלקטרוני עם האפשרויות לאופן מימושם על פני המעגל המודפס הן אבני היסוד לתכנון נכון.
לכשיבחר המעגל המודפס המתאים ביותר, יותאמו אליו גם הרכיבים במארזים האופטימליים. המטרה היא לבצע אופטימיזציה מקסימאלית בין המעגל והרכיבים
שיורכבו על גבו הן בהיבטי אמינות והן בתמחור. השלב הבא הוא ביצוע האינטגרציה בתוך הזווד של המערכת. ברוב המערכות האלקטרוניות, המארז הנו גורם שיווקי
קריטי המשפיע על הצלחת המכירה. במקרים רבים צריך להגיד דווקא שחשוב להסתכל בקנקן ולא (רק) במה שיש בו. גם כאן מעורבים תהליכים הנדסיים החשובים
מאוד להצלחת המימוש.
המושג NPI מתייחס למוצר בכמה רבדים. זה מתחיל במערכת עצמה ובמשימות הייעודיות שלה לביצוע, ממשיך דרך תכנון מרכיבי המכלול ומסתיים בתכנון תהליכי
הייצור עצמם בכל הרבדים.
מראל הנדסה משמשת עמוד שדרה לכלל התהליכים הרלוונטיים. החברה הנה חוליית ההנדסה של הלקוח, ומתפקדת כגשר טכנולוגי לכל קבלני המשנה המעורבים
בתהליך הבריאה של המוצר.
מראל הנדסה לא מתייחסת לתהליך ה NPI כפעילות טכנית, אלא כתהליך הנדסי דינמי המשלב ניסיון מעשי רב ויכולת להבחין במכשלות אפשריות במהלך הדרך.

שיקוף סט האילוצים בפרוייקט

ניתוח תשומות נדרשות

ניתוח מורכבות טכנולוגית

ניתוח צרכי לקוח

ניתוח צרכי לקוח

 • קיום דיון סקר ראשוני (DR) שבמהלכו מוצג הרעיון / המוצר.
 • דרישות תנאי הסביבה שבו אמור המוצר לעמוד – טמפרטורה והפרשי טמפרטורה בין יום ללילה, גשם, לחות.
 • שוק הלקוחות / מדינות יעד – הלחמה נטולת עופרת ,"סלחנות" השוק לאחוז תקלות מקובל / עפ"י חוזה מראש.
 • הצגת סוגי הרכיבים המתוכננים ליישום במוצר – אלקטרוניים, מכאניים ואלקטרו-מכאניים.
 • לו"ז ועלות עבור פיתוח/ייצור – הלו"ז שתוכנן עבור סבבי הפיתוח.
 • עלות מטרה למוצר – העלות שתוכננה מראש עפ"י התוכנית העסקית.
 • כתיבה והפצה של סיכום הדיון למשתתפי בדיון .

ניתוח מורכבות טכנולוגית

תוצאה של ניתוח צרכי הלקוח:

 • הצגת המורכבות הטכנולוגית הנדרשת לצורך תכנון ועריכת המעגל המודפס כתלות בסוגי הרכיבים שנבחרו – תכנון מבנה שכבות סוגי קידוח, גימור ועוד.
 • הצגת המורכבות הטכנולוגית שתיושם לצור ייצור המעגל המודפס והתאמתו ליצרן בעל יכולות תואמות.
 • הצגת המורכבות הטכנולוגית שתיושם לצורך הרכבת המעגל והתאמתו לקבלן משנה להרכבות בעל יכולות תואמות.
 • הצגת המורכבות הקיימת באינטגרציה של המוצר מעצם בחירת הרכיבים ותנאי הסביבה של המוצר.
 • כתיבה והפצה של סיכום הדיון למשתתפי בדיון.

ניתוח תשומות נדרשות

תוצאה של ניתוח מורכבות טכנולוגית:

 • המלצה/התאמת על לשכת העריכה לצרכי הלקוח / מוצר מבחינת ידע הנדסי רלוונטי, ניסיון רלוונטי בתחום תכנון מעגלים, הכרת תהליכים ובעל ממשקי עבודה מקצועיים בתחום.
 • המלצה /התאמת יצרן המעגלים בעל יכולות ייצור תואמות ובעל ניסיון רלוונטי ויציב לדרישות התכנון.
 • המלצה/התאמת קבלן המשנה בעל יכולות הרכבה תואמות לבעל ניסיון רלוונטי ויציב לדרישות המעגל הרכיבים והאינטגרציה שתוכננו.
 • כתיבה והפצה של סיכום הדיון למשתתפי בדיון.

שיקוף סט האילוצים בפרוייקט

 • תכנון ועריכת מעגלים מודפסים בהתאם למורכבות הטכנולוגית שנבחרה – הצגת עלות מוערכת ולו"ז משוער לתכנון שנבחר עבור סבב לאימות פיתוח ועבור סבב לנעילת תצורה.
 • ייצור המעגל המודפס בהתאם לטכנולוגיה שנבחרה – הצגת עלות מוערכת ולו"ז משוער לתכנון שנבחר עבור סבב לאימות פיתוח ועבור סבב לייצור כתלות בכמויות ובמחיר המטרה.
 • הרכבת המעגל המודפס וביצוע אינטגרציה – הצגת עלות מוערכת ולו"ז משוער בהתאם לתכנון, ייצור וסוגי הרכיבים שנבחרו עבור סבב לאימות פיתוח ועובר סבב לייצור כתלות בכמות, סוגי הרכיבים וכמות המעגלים הנדרשת להרכבה ולאינטגרציה.
 • כתיבה והפצה של סיכום הדיון למשתתפי בדיון.
 • כתיבת מפרטי עבודה מול קבלן המשנה להרכבות לצורך התחלת הצטיידות לרכש.