ליווי הרכבת המעגל באתר הקב"מ

סיקור ואיתור קב"מ הרכבות, תואם צרכי פרוייקט

כתיבת תיק הרכבה - פירוט ההנחיות הנדרשות לתהליך ההרכבה בהיבט אינטגרטיבי: מעגל, אריזה וחלקים פריפריאליים

כתיבת תיק הרכבה – פירוט ההנחיות הנדרשות

 • הגדרת תקן העבודה להרכבה – IPC610 CALSS 2/3.
 • הגדרת תהליך FAI –FIRST ARTICLE INSPECTION.
 • סוג המשחה – LEAD FREE , LEADED בהתאמה לסוגי הרכיבים והמעגל וכתלות בדרישה לציפוי לכה.
 • סוג ,עובי וגודל המסיכה להדפסת בדיל בהתאמה לסוגי הרכיבים וגודל המעגל / פאנל – מסיכות מדורגות.
 • סדר הרכבת רכיבים בצד CS/PS.
 • פרופיל הטמפרטורה הרצוי לסוגי הרכיבים שנבחרו.
 • הגדרת הציוד הנדרש לצורך ביצוע אופטימלית של ההרכבה.
 • רכיבים הדורשים ייבוש מוקדם (MSL3).
 • רכיבים הדורשים בדיקות XRAY.
 • השלמות והלחמות ידניות.
 • נושאים שעלו כחריג בשלב תכנון המעגל.
 • ביצוע בדיקות ויזואליות בתהליך ובשלב הסיום (AOI).
 • הנחיות פרטניות לביצוע אינטגרציה מלאה למוצר בהתאם לדרישות המוצר והלקוח הסופי.
 • הנחיות לביצוע בדיקות חשמליות למעגל ו/או למוצר בהתאם לדרישות הלקוח.
 • הנחיות לכתיבה ומילוי תגים מלווים להבטחת עקיבות מלאה על המעגל / המוצר הסופי.
 • הנחיות לאריזה ושינוע המעגל / מוצר.

סיקור ואיתור קב"מ הרכבות, תואם צרכי פרויקט

 • הכרת שוק קבלני המשנה להרכבות מעגלים והיכולות הקיימות בהתאמה לדרישות המוצר והלקוח.
 • בחירת קב"מ המתאים להרכבת סוג המורכבות שהוטמעה במעגל – סוגי הרכיבים והדרישות הטכנולוגיות למול סוג הציוד הקיים בחברה.
 • מראל הנדסה תבצע התאמה מלאה בין תכנון המוצר והדרישות הנגזרות ממנו לבין יכולות הקב"מ להרכבות המעגלים למניעת כשלים.
 • ביצוע סיקור של חברות חדשות בהתאם לדרישות הלקוח / המוצר והפקת דו"ח סיכום.

ליווי הרכבת המעגל באתר הקבלן

 • נוכחות וליווי מלא בתהליך ההרכבה אצל הקב"מ – אחריות על ביצוע מלא של כל ההנחיות.
 • בקרה על איכות ולו"ז הביצוע כפי שנקבע מול הלקוח.
 • הפקת דו"ח מסכם כולל NPI, צילומי XRAY ומתן חוו"ד בנוגע לאיכות העבודה / המעגל / המוצר.