תכנון ייצור מעגלים

תוצרי תהליך ההנדסה הינם קבצים שונים המכילים מידע ייצורי.
מאחורי כל מושג כגון: קבצי ייצור מעגל, קובץ מסכה, תיק ייצור, הוראות הרכבה וכו', ישנן תובנות שנובעות מהניסיון המעשי הרב שנצבר בקרב צוות מראל הנדסה במהלך השנים. קבצים אלה הנם למעשה אוסף של "חוזים טכנולוגיים" שימומשו בזה אחר זה כדי להפיק את המוצר בצורה המיטבית.
מראל הנדסה מלווה את משימות הייצור השונות ב "קו החזית". העבודה נעשית ישירות מול הקבלנים תוך אבטחת איכות הייצור וההרכבה של המוצרים.

בקרה תהליכית לאיכות המעגלים וביצוע ביקורת מדגמית לבחינת עמידת היצרן בדרישות

תמיכה ומתן מענה לשאלות היצרן במהלך תהליך הייצור

סיקור ואיתור חברת ייצור מעגלים בעלת יכולות עמידה בדרישות הפרויקט

כתיבת מפרט עבודה ליצרן המעגלים

תכנון לייצור מעגלים

כתיבת מפרט עבודה ליצרן המעגלים הכולל:

 • כתיבת PCB Manufacture Requirements ליצרן המעגלים בהתאם לתקן CLASS2/CLASS3/CALSS3A.
 • עמידה בתקני IPC רלוונטיים לסוג המוצר.
 •  סוג חמ"ג.
 •  מבנה שכבות וסוגי קידוח.
 • התאמת המקדם הדיאלקטרי של חמ"ג לעכבה (Control Impedance) נדרשת מבחינה חשמלית.
 • הגדרת גימור פנ"ש נדרש.
 • הגדרות פרטניות בנושא SOLDER MASK.
 •  הגדרות פרטניות בנושא SILK.
 • טולרנסים מכאניים בהתאמה למגבלות היצרן ולתכן המכאני.
 • דיוקי צריבה מותרים למול סוגי הרכיבים שנבחרו בתכן החשמלי.
 • הגדרת הבדיקות החשמליות הרלוונטיות בהתאמה לתקן רלוונטי ולסוג המוצר.
 •  הטמעת שיטה לעקיבות מלאה על המוצר במהלך מחזור חייו – DATE CODE@CODE.
 •  הגדרת פנל ואופן ניתוק המעגלים מהפאנל.
 •  אופן אריזה ושינוע.
 •  תיעוד ומסמכים.

סיקור ואיתור חברת ייצור מעגלים בעלת יכולות עמידה בדרישות הפרויקט

 •  הכרת שוק יצרני המעגלים והיכולות שלהן לייצר מעגלים ברמת מורכבות נדרשת היא קריטית מבחינת הפרויקט והלקוח.
 •  חברות מחולקות בהתאם לרף היכולות שלהן לייצור מעגלים ברמות מורכבות טכנולוגיות שונות.
 • מראל הנדסה תבצע התאמה מלאה בין תכנון המוצר והדרישות הנגזרות ממנו לבין יכולות יצרן המעגלים למניעת כשלים.
 • ביצוע סיקור של חברות חדשות בארץ ובחו"ל בהתאם לדרישות הלקוח המוצר והפקת דו"ח סיכום.

תמיכה ומתן מענה לשאלות היצרן במהלך תהליך הייצור:

 •  מתן תמיכה מלאה מול מחלקות ההנדסה והייצור של חברות לייצור מעגלים מודפסים בארץ ובעולם בכל שלב.
 • ליווי תהליך הייצור בכל אחד משלביו הנדסה יצור, בדיקות חשמליות  בקורת איכות  אריזה ומשלוח ללקוח.
 • קבלת המוצר להמשך טיפול בתיאום מוקדם מול הלקוח.

בקרה תהליכית לאיכות המעגלים וביצוע ביקורת

 • בקורת קבלה איכותית וכמותית בהתאם למתודה סדורה של תהליך ביצוע ביקורת קבלה למול דרישות הלקוח והמוצר.
 •  הפקת דו"ח סדור בנוגע לאיכות המעגל והתאמתו להעברה לשלב ההרכבה הממוכנת.