סיקור ואיתור לשכת עריכה בהתאמה למורכבות המעגל

ביצוע סקרי תכן במתודולוגיית ניהול DR,PDR,CDR

הנחיות לעורך המעגלים לתכנון ע"פ שיקולי ייצור והרכבה במתודולוגיית DFX

הגדרה ומתן הנחיות לתכנון ובניית ספריית רכיבים

הגדרה ומתן הנחיות לתכנון ובניית ספריית רכיבים בהתאם למתודת DFX

תכנון מבנה הרכיבים (PCB FOOT PRINT) בצורה אופטימלית, הכולל:

 • גודל מגעים רצוי.
 • גודל פתחים אופטימלי להדפסת משחת הלחמה.
 • הגדרת פתיחת Solder mask אופטימלי לרכיב.
 • הגדרת גודל מכסימלי לרכיב (Boundary).
 • תכנון אופטימלי של Silk לרכיב.
 • הגדרות גובה לרכיב לצורך מידול IDF אל מול התכנון המכאני.

הנחיות לעורך המעגלים לתכנון ע"פ שיקולי ייצור והרכבה במתודולוגיית DFX

 • הנחיות למתכנן המכאני לאופן וצורת הגשת החומרים לתכנון מעגלים מודפסים.
 • הגדרת חלוקת אחריות בין עורך המעגלים, מתכנן מכאני וחברת מראל הנדסה.
 • תכנון המעגל לייצוריות – DFM.
 • תכנון המעגל להרכבתיות – DFA.
 • תכנון המעגל לבדיקתיות – DFT.
 • תכנון והתאמת מבנה שכבות בעל יכולת יצורית מוכחת בהתאמה לדרישות הלקוח ולצרכים האלקטרוניים / חשמליים.
 • הגדרת מרחקי מוליך למוליך, מוליך למשטח, מוליך לקדח וכו' בשכבות פנימיות / חיצוניות כתלות במבנה שכבות שנבחר.
 • תכנון והתאמת סוגי הקידוח (Blind Via ,Burried Via ,Stacked Vs. Staggered Via) לדרישות המוצר / לקוח למול עלות.
 • תכנון והתאמת מבנה השכבות לתהליך מילוי חורים באפוקסי / נחושת להגדלת עמידות המבנה בתנאי סביבה מוגדרים.
 • תכנון מרחקים אופטימלי בין רכיבים באופן רגיל ו/או לצורך REWORK כתלות בסוגי הרכיבים שנבחרו.
 • צורה, גודל ומיקום אופטימלי של נק' הציון (FID) לצורך קבלת תוצאה מיטבית של איכות ההרכבה.
 • תכנון פנליזציה אופטימלית מבחינת ניצול מכס' של חמ"ג, דרישות ההרכבתיות והבדיקתיות.
 • תכנון הפרדה של מעגלים מהפנל כתלות באילוצי התכן המכאני.
 • הגדרת מבנה ותכולה של קבצים הנדרשים ליצור ולהרכבה.

ביצוע סקרי תכן במתודולוגיית ניהול DR,PDR,CDR

 • קיום סקר DR בנוכחות: פיתוח חומרה /RF מצד הלקוח, מתכנן מכאני, עורך מעגלים וחב' מראל הנדסה, בהתאם למתודה סדורה וכתובה.
 • סיכום סקר ה-DR והפצתו למשתתפים לצורך מעקב על ההתנהלות הפרויקטלית.
 • קיום סקר PDR לאחר שלב ה-PLACMENT (מיקום רכיבים) בנוכחות כל משתתפי ה-DR בתאם לתכנים ומתודה סדורה וכתובה.
 • סיכום סקר ה-PDR והפצתו למשתתפים לצורך מעקב על ההתנהלות הפרויקטלית.
 • קיום סקר CDR לאחר שלב ה-ROUTING (ניתוב המוליכים) בנוכחות כל משתתפי ה-DR בתאם לתכנים ומתודה סדורה וכתובה.
 • סיכום סקר ה-CDR והפצתו למשתתפים לצורך מעקב על ההתנהלות הפרויקטלית.
 • אישור תיק הייצור לפני שליחתו ליצרן המתאים.

סיקור ואיתור לשכת עריכה בהתאמה למורכבות המעגל

 • הכרת שוק לשכות עריכת המעגלים בארץ והיכולות שלהן לתכנן מעגלים ברמת מורכבות נדרשת.
 • עולם תכנון המעגלים הוא מגרש לשחקנים גדולים" ונדרשת התאמה בין יכולות התכנון לדרישות ההולכות ועולות.
 • מראל הנדסה תבצע התאמה מלאה בין תכנון המוצר והדרישות הנגזרות ממנו לבין יכולות יצרן המעגלים למניעת כשלים.
 • ביצוע סיקור של חברות חדשות בהתאם לדרישות הלקוח המוצר והפקת דו"ח סיכום.